Η Prolog είναι στο χώρο της πληροφορικής και της διαφήμισης από το 2006 και έρχεται να συμβάλει δυναμικά στους τομείς του Marketing και της Διαχείρισης Πληροφοριών.
Η Prolog έχει σαν σκοπό της να προσφέρει στους πελάτες της ένα σύνολο υπηρεσιών που καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες τους, στους παραπάνω τομείς, δίνοντας πρωτοποριακές λύσεις που εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων για την μελλοντική επιτυχία της κάθε επιχείρησης.
Έχοντας σαν γνώμονα την τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής και τη σπουδαιότητα της διαφήμισης στη σημερινή αγορά, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την ολοκληρωμένη και πληρέστερη προσφορά λύσεων στις ανάγκες των πελατών της. Έτσι οι εταιρίες που απευθύνονται σε εμάς μπορούν εύκολα να βρουν συλλογικές λύσεις στην προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η Prolog έχει ως κύριο μέλημά της να εξασφαλίζει στους πελάτες της, οικονομικές και ταυτόχρονα ποιοτικές υπηρεσίες που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις της αγοράς. Σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της, η Prolog έχει σαν στόχο την κορυφή, παρέχοντας ποιοτικά αποτελέσματα από το καταξιωμένο προσωπικό της.