Οι τομείς δραστηριοποίησης της Prolog είναι τομείς που βασίζονται στη δημιουργία εφαρμογών ψηφιακού περιεχομένου όπως:

Web Development
Δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση των πιο     σύγχρονων τεχνολογιών:
     HTML
     PHP
     MySQL, SQL
     FLASH / ACTION SCRIPT
     PHOTOSHOP

Software Development
Ένα πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία μιας εταιρίας αναβαθμίζοντας την ποιότητα εργασίας και την διαχείριση των πληροφοριών της.
     Δημιουργία Software με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών:
         Visual Basic
         VB.net
     Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
         MySQL
         MsSQL
         Oracle
Το κάθε software είναι βασισμένο στις ανάγκες της επιχείρησης και προσαρμοσμένο στις ζητούμενες λειτουργίες κάθε εταιρίας. Η κάθε εφαρμογή είναι εξειδικευμένη και αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές και μοναδικό έργο ψηφιακής τεχνολογίας, βασισμένο πάντα στην μεθοδική ανάλυση της επιχείρησης για την οποία δημιουργείται, στοχεύοντας στο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Multimedia
Δημιουργία Multimedia με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών:
        Flash
        Photoshop
        Premier
        3D Max
        Cool Edit Pro

Printed and Electronic Advertisement

Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής διαφήμισης, στηριζόμενη στις ανάγκες της επιχείρησης και τις απαιτήσεις της εποχής και βασισμένη στην πρωτοποριακή δημιουργία γραφιστικών με τη χρήση των πιο σύγχρονων multimedia προγραμμάτων. Η έντυπη διαφήμιση παρέχει υπηρεσίες όπως:
       δημιουργία μακετών,
       καταχωρίσεις,
       κάρτες,
       καταλόγους,
       φυλλάδια,
       αφίσες κλπ.
Η ηλεκτρονική διαφήμιση παρέχει υπηρεσίες όπως:
       καταχωρίσεις σε μηχανές αναζήτησης,
       διαφημιστικά banners,
       αποστολή μαζικών email κλπ.

Internet Services
       Web Hosting
       Κατοχύρωση Domain Names
       Παροχή στατιστικών δεδομένων